1 batalion czołgów w Żurawicy
Tradycje i Sala Tradycji

              

   
     1 batalion czołgów im. płk. Józefa Koczwary 

 

 

 I.    Tradycje i symbolika


Batalion jest pododdziałem pancernym wchodzącym w skład 21 Brygady Strzelców Podhalańskich im. gen. bryg. Mieczysława Boruty-Spiechowicza. Przeznaczony jest do wykonywania zadań militarnych oraz reagowania na zagrożenia niemilitarne zarówno w kraju jak i poza granicami. Stacjonuje w miejscowości Żurawica  w powiecie przemyskim.

Tradycje

Żurawica jest kolebką broni pancernej Wojska Polskiego. To właśnie tutaj stacjonował 1. Pułku Czołgów, który był pierwszą jednostką pancerną armii polskiej. W okresie XX-lecia międzywojennego, stąd też były przenoszone pododdziały, na bazie których formowano inne bataliony pancerne Wojska Polskiego. Po II wojnie światowej z Żurawicy do Żagania przeniesiony został 8. Pułk Czołgów, który stał się zalążkiem dla jednostek pancernych stacjonujących w zachodniej Polsce. 1. batalion czołgów jest spadkobiercą oddziałów pancernych, stacjonujących przed II wojną światową w Żurawicy. Przejął z chlubą dziedzictwo tradycji i kultywuję je z honorem, następujących oddziałów pancernych:

- 1. Pułk Czołgów (1919 – 1921)
- 2. Batalion Czołgów (1921 – 1923)
- 1. Pułk Czołgów (1923 – 1930)
- 2. Batalion Czołgów (1930 – 1931)
- 2. Pułk Pancerny (1931 – 1933)
- 2. Batalion Czołgów i Samochodów Pancernych (1933 – 1935)
- 2. Batalion Pancerny (1935 – 1939)


Sztandar

 „… sztandaru wojskowego bronić. …”

http://1bcz.wp.mil.pl/plik/image/sztandar.jpg Sztandar – najważniejsza świętość dla jednostki wojskowej. Jest symbolem sławy wojennej i tradycji oraz wierności, honoru i męstwa żołnierza polskiego. Ochotnicza Straż Pożarna w Żurawicy, nawiązując do tradycji okresu XX-lecia międzywojennego, wyszła z inicjatywą ufundowania sztandaru dla „swoich” pancerniaków. W tym celu 16 lipca 1995r. powołała Obywatelski Komitet Fundacji Sztandaru dla
1. batalionu czołgów w Żurawicy.

W skład komitetu weszli:
Przewodniczący            - Janusz Szabaga
Honorowy przewodniczący        - ks. dziekan Stanisław Burczyk
Zastępca                 - Adam Szumełda
Zastępca                 - Janusz Raba
Sekretarz                 - Izydora Guśkiewicz
Sekretarz                 - Zdzisław Chytła
Skarbnik                 - Roman Demkiewicz
Członek                 - Henryk Stadnicki

Komitet dzięki osobistemu zaangażowaniu doprowadził do powstania sztandaru. Został on wykonany według projektu Jana Jawornickiego, przez siostry Karmelitanki Bose z zakonu św. Teresy w Przemyślu. Sztandar został opracowany zgodnie z obowiązującymi ustawami. Płatem sztandaru jest biała tkanina na której na obydwu jej stronach znajdują się czerwone krzyże kawalerskie. Strona główna sztandaru: w czterech polach narożnych na białym tle znajdują się wieńce wawrzynu w które wpisano numer batalionu cyfrą 1, w środku pola na tle krzyża kawalerskiego znajduje się w dużym wieńcu wawrzynu orzeł w koronie na głowie, głowa zwrócona w kierunku drzewca. Strona odwrotna sztandaru: w czterech narożnych polach wieńce wawrzyny w których umieszczone są:


- lewy górny róg     - herb miasta Przemyśla
- prawy górny róg     - wizerunek Matki Boskiej Kodeńskiej
- lewy dolny róg     - odznaka 14. Brygady Pancernej
- prawy dolny róg     - odznaka 1. Batalionu Czołgów
- na środku płata sztandaru w dużym wieńcu wawrzynu umieszczony napis „BÓG – HONOR – OJCZYZNA”

Orzeł głowicy wykonany jest z brązu, zewnętrznie posrebrzany, umiejscowiony na podstawie głowicy na której znajduje się numer z cyfrą batalionu 1.
Drzewce sporządzone z drewna toczonego o długości 2500 mm, dwuczęściowe wraz z dwiema tulejami łączącymi.
Uroczystość wręczenia Sztandaru odbyła się 11 maja 1996 roku na stadionie LKS Żurawianka w Żurawicy. Obchody poprzedzone zostały mszą polową, którą celebrował ksiądz biskup Stefan Moskwa. Dokonał on także wraz duchowieństwem wojskowym rzymskokatolickim i prawosławnym poświęcenia sztandaru. Rodzicami chrzestnymi byli: Pani Lucyna Rettinger – żona ówczesnego Dowódcy 1 bcz Pan Władysław Stefanik – żołnierz oddziałów pancernych w II Korpusie PSZ na Zachodzie Sztandar został wręczony Dowódcy 1 bcz, mjr Robertowi Rettingerowi, przez Zastępcę Dowódcy Krakowskiego Okręgu Wojskowego gen. bryg. Mieczysława Karusa. Wśród licznie zgromadzonych mieszkańców Żurawicy, honorowym gościem był płk dr Marian Bolesław Gorzeński, który w latach 1932 – 1939 był lekarzem tutejszego 2 Batalionu Pancernego.

 

Patron

 

Minister Obrony Narodowej decyzją nr 235/MON z dnia 20 czerwca 2011 polecił 1 batalionowi czołgów z Żurawicy przyjąć imię płk. Józefa Koczwary.

 

Odznaka rozpoznawcza

 

Minister Obrony Narodowej decyzją nr 129/MON z dnia 18 kwietnia 2011 r. zatwierdził wzór odznaki rozpoznawczej. Odznaka rozpoznawcza ma kształt koła, gdzie w centralnym miejscu w wieńcu z wawrzynu umieszczona jest szarotka na czarnym tle.

 

 

 

 

 

 

 

 

Odznaka pamiątkowa

 

           

Decyzją Ministra Obrony Narodowej nr 414/MON z dnia 03 listopada 2011 roku, została wprowadzona odznaka pamiątkowa 1. batalionu czołgów wchodzącego w skład 21. Brygady Strzelców Podhalańskich. Odznaka pamiątkowa 1. batalionu czołgów ma kształt krzyża belkowego, o ramionach wypełnionych czarną emalią i złotym obramowaniem, o wymiarach krzyża 4 cm na 4 cm. Na poziomym ramieniu umieszczono: z lewej strony literę „b”, z prawej strony litery „cz” w kolorze złotym. Na środku krzyża nałożony jest w kolorze srebrnym stylizowany orzeł, na wzór orła Jagiellońskiego znajdującego się w odznace 1. Pułku Czołgów Armii gen. Hallera. Korona orła wystaje 5 mm powyżej górnej krawędzi krzyża. W dolnej części pionowym ramieniu na tle ogonu orła znajduje się w kolorze pomarańczowym cyfra „1”.  W całości cyfra „1” i litery „b” i „cz” oznaczają nazwę 1. batalion czołgów. Na orła nałożone jest koło zębate, wypełnione pomarańczową emalią. W koło wpisane jest zbrojne ramię pancerne – „Znak pancerny”. Jest to uskrzydlone ramię pancerne trzymające miecz, wykonane z oksydowanego srebra. Odznaka jest wręczana żołnierzom i osobom cywilnym, zasłużonym dla 1. batalionu czołgów.

 

Proporczyk na beret

 

 

 

Minister Obrony Narodowej decyzją nr 16/MON z dnia 31 stycznia 2012 r. zatwierdził wzór proporczyka na beret dla 21 Brygady Strzelców Podhalańskich.

 

 

 

 

 

 
II.    Sala Tradycji (Izba Pamięci)

 1. Sala Tradycji 1 batalionu czołgów powstała wraz z powołaniem do życia jednostki w Żurawicy. Znajduje się ona na terenie kompleksu koszarowego przy ulicy Wojska Polskiego 22 w budynku nr 42. Przez pierwsze lata swojego funkcjonowania Sala Tradycji mieściła się w pomieszczeniu nr 4, natomiast w późniejszym czasie zgodnie z rozkazem nr Z-48 dowódcy 1 bcz z dnia 07 marca 2013 r. została przeniesiona do pomieszczenia nr 6 oraz zmodernizowana zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Najważniejsze treści i eksponaty prezentowane w Sali Tradycji 1 batalionu czołgów:
 • Akt nadania sztandaru dla 1bcz
 • Odznaka pamiątkowa 1 batalionu czołgów
 • Medal „MERITORIOUS SERVICE” wraz z aktem wręczenia dla 1bcz będącemu na misji pokojowej - XV zmiana KFOR Kosovo.
 • Srebrny medal za zasługi dla pożarnictwa wraz z aktem nadania.
 • Pas oficerski patrona 1bcz płk. Józefa Koczwary.
 • Kserokopie dokumentów: („Wniosek o nadanie Krzyża Niepodległości”, Wniosek o nadanie Krzyża Zasługi”)
 • Ogniwo gąsienicy czołgu TKS, Renault 17, T-72M1
 • Repliki odznak batalionów pancernych IIRP
 • Replika odznaki pamiątkowej 2 batalionu czołgów
 • Replika odznaki „Znak Pancerny”.

Ponadto na terenie 1bcz znajduje się:

 • Pomnik „Czołg T-55”
 • Pomnik  „Czołg T-34” – umowa o użyczenie z Muzeum Wojska Polskiego

 

 

 

 

 

 

 1. Sala Tradycji jest wykorzystywana w działalności edukacyjno-wychowawczej podczas wizyt gości zapraszanych do 1 batalion czołgów, jest również jednym z głównych punktów wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej odwiedzających koszary w Żurawicy, gdzie mogą zapoznać się z tradycjami i historia jednostki oraz obejrzeć zgromadzone eksponaty. Sala Tradycji jest także miejscem uroczystych pożegnań żołnierzy i pracowników opuszczających mury batalionu czołgów.
 2. Otrzymane nagrody i wyróżnienia.

 • nie dotyczy

 

5)     Zdjęcia.:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ponadto:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych