1 batalion czołgów w Żurawicy
Poczet Dowódców 1bcz

 

Ppłk Robert  Rettinger (od 1993 r. do 2003 r.) jest absolwentem WSO  Wojsk Pancernych,Ukończył CDO w 1989 r. Zawodową  służbę  wojskową rozpoczął w 23 Pułku Czołgów jako dowódca plutonu, a następnie jako dowódca kompanii czołgów. W latach 1990 -1992 służył w 13 Pułku Zmechanizowanym jako szef sztabu batalionu czołgów. W roku 1992 rozpoczął służbę w 14 Pułku Zmechanizowanym na stanowisku szefa sztabu batalionu czołgów. Z Żurawicą związał się w 1993 r., obejmując stanowisko Dowódcy 1 batalionu czołgów. Batalionem dowodził do 2003r.
Ppłk Paweł Warda (od 2003 r. do 2007 r.) jest absolwentem WSO  Wojsk  Pancernych,ukończył   WKDO dowódców batalionów oraz AON. Zawodową służbę wojskową rozpoczął w 14 Pułku Zmechanizowanym.  W 1993 r. został  wyznaczony na stanowisko dowódcy 1 kompanii czołgów w 3 bcz w 14 Brygadzie Pancernej, a trzy lata później objął stanowisko oficera operacyjnego  2 bcz. W 1999 r. objął obowiązki oficera sekcjiszkolenia 14 Brygady Pancernej. Od 2000 r. pełnił obowiązki zastępcy dowódcy 1 bcz.  Kolejne jego stanowisko to zastępca szefa sztabu p-u bsp. W grudniu 2003 r. objął dowodzenie 1 batalionem czołgów. Batalionem dowodził  do 2007 r.
Ppłk  Bogdan  Wójcik (2007 r. do 2011 r.) jest absolwentem WSO  Wojsk Pancernych. Zawodową służbę wojskową  rozpoczął w 8 Pułku Czołgów jako dowódca plutonu. W latach 1988 - 1994 pełnił obowiązki dowódcy kompanii w 8 Drezdeńskim Pułku Czołgów Lekkich. W latach 1994 - 2000 służył w 3 bcz oraz 2 bcz na stanowisku szefa sztabu batalionu. Od roku 2000 do 2007 pełnił obowiązki zastępcy dowódcy batalionu - szefa szkolenia polsko-ukraińskiego batalionu sił pokojowych. Po raz drugi z Żurawicą związał się w roku 2007 obejmując obowiązki Dowódcy 1 batalionu czołgów. Dwukrotnie brał udział w misji pokojowej w Kosowie na stanowisku szefa sztabu batalionu.
Ppłk Rafał Kowalik (2011 r. do 2014 r.) jest absolwentem WSO Zmechanizowanej. Po uzyskaniu nominacji na pierwszy stopień oficerski skierowany został do 3 bcz w Żurawicy, gdzie w latach 1994 - 2000 pełnił kolejno obowiązki na stanowisku dowódcy plutonu, a następnie dowódcy kompanii czołgów. W 1999 roku ukończył wyższy kurs specjalistyczny dowódców batalionów czołgów. W latach 2000 - 2005 pełnił obowiązki  na stanowisku szefa sekcji personalnej w 1bcz. W latach 2005 - 2010 w dowództwie 21 BSP zajmował stanowisko oficera i szefa sekcji. W tym czasie skierowany do służby w ramach XIX zmiany PKW KFOR w Kosowie. Od 2010 r. ponownie w Żurawicy, gdzie objął stanowisko zastępcy dowódcy 1 bcz. W 2011 r. ukończył kurs kwalifikacyjny dla dowódców batalionów AON w Rembertowie. W 2011 r. wyznaczony został na stanowisko Dowódcy 1bcz w Żurawicy i w dniu 16.08.2011 r. Objął dowodzenie 1 batalionem czołgów. Dowodził batalionem do 2014 r. 
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych