1 batalion czołgów w Żurawicy
Aktualności
227. rocznica uchwalenia Konstytucji 3-go maja w Gminie Żurawica.
05.05.2018
Stajemy dziś do uroczystego Apelu Pamięci, aby godnie uczcić 227. Rocznicę uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja

 „MIESZKAŃCY ŻURAWICY !
  ŻOŁNIERZE WOJSKA POLSKIEGO !
  RODACY !

 Stajemy dziś do uroczystego Apelu Pamięci, aby godnie uczcić 227. Rocznicę   uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja – pierwszego i najważniejszego aktu prawnego w historii Polski, Europy i Świata, której postanowienia i przesłanie urosły do rangi symbolu narodowego……”

      Takimi słowami zaczynał się Apel Pamięci odczytany podczas uroczystości, które odbyły się pod pomnikiem w Żurawicy.

W uroczystości brali przedstawiciele władz samorządowych, Dowódca 1 Batalionu Czołgów w zastępstwie kpt. Tomasz Radziejowski, Kompania Honorowa 1 Batalionu Czołgów pod dowództwem por. Sławomira Oleszko,  żołnierze batalionu oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy Gminy Żurawica. Główną cześć święta pod pomnikiem poprzedziła msza liturgiczna pod przewodnictwem ks. dziekana Mariana Hoffmana, a także złożenie wiązanek pod pomnikiem poświęconym poległym oraz zmarłym żołnierzom wojsk pancernych stacjonujących w Żurawicy.
Następnie nastąpił przemarsz pod wspomniany już wcześniej pomnik poświęcony żołnierzom i mieszkańcom gminy poległym w czasie II wojny światowej gdzie odbyła się dalsza część uroczystości.
Po podniesieniu flagi państwowej i odśpiewaniu hymnu RP nastąpiły okolicznościowe przemówienia, w których przedstawiono m.in. rys historyczny  Konstytucji, a także  przypomniano jak ważna ona jest dla suwerenności Polski.
Następnie por. Arkadiusz Wnęk odczytał Apel Pamięci po którym kompania honorowa w celu uczenia 227. Rocznicy uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja oddała salwę honorową. Kolejnym punktem programu był występ artystyczny przygotowany przez dzieci z Przedszkola Samorządowego  nr 2 w Żurawicy. Uroczystość zakończyła się złożeniem wiązanek kwiatów pod pomnikiem w hołdzie poległym, a także odegraniem „Marszu I Brygady”.


 

por. Arkadiusz WNĘK


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych