1 batalion czołgów w Żurawicy
Aktualności
Kwalifikacje do służby wojskowej w 1bcz
25.04.2018
W 1 batalionie czołgów odbędą się kwalifikacje do służby wojskowej w ramach NSR oraz zawodowej w terminie 11.05.2018 r.

W 1 batalionie czołgów odbędą się kwalifikacje do służby wojskowej w ramach NSR oraz zawodowej w terminie 11.05.2018 r.
Kandydaci do służby muszą mieć ze sobą następujące dokumenty:
- dowód tożsamości (dowód osobisty, książeczka wojskowa)
- świadectwa pracy, służby
- dokumenty potwierdzające uprawnienia przydatne w służbie
W ramach kwalifikacji odbędzie się również test sprawnościowy, w związku z czym zaleca się zabranie stroju sportowego.
Kwalifikacje prowadzone będą na następujące stanowiska:
Do służby zawodowej:
- Kierowca kat. C
- dowódca grupy ewakuacji medycznej - ratownik medyczny (podoficer młodszy)
- dowódca załogi (podoficer młodszy)
- dowódca załogi - zastępca dowódcy plutonu (podoficer)
- technik - optoelektronik (podoficer)
- dowódca drużyny remontowej - kierownik warsztatu (podoficer)
Do służby w ramach NSR:
- Kierowca kat C
- technik - optoelektronik (podoficer)
- dowódca plutonu - dowódca załogi (ppor/por.)
- dowódca plutonu (ppor/por.)
- szef służby zdrowia - dowódca zespołu (por/kpt.)
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy. Odpowiedzi na ewentualne pytania udziela mł. chor. Krzysztof Szuba kontakt tel.: 261-171-641"

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych