1 batalion czołgów w Żurawicy
Aktualności
Pożegnanie z batalionem.
09.05.2017
W dniu 5.05.2017 r. z 1 batalionem czołgów pożegnali się

W dniu 5.05.2017 r. z 1 batalionem czołgów pożegnali się: mjr Janusz Leżoń - zastępca dowódcy – szef sztabu oraz st. chor. szt. Robert Kopeć - technik kompanii dowodzenia, którzy decyzją Ministra Obrony Narodowej i Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych zostali wyznaczeni na kolejne stanowiska służbowe. Dowódca – ppłk dypl. Wiesław Szczepankiewicz w obecności żołnierzy i pracowników resortu Obrony Narodowej podziękował żołnierzom za długoletnią i oddaną służbę na rzecz 1 batalionu czołgów, życząc dalszego rozwoju zawodowego i sukcesów na nowych stanowiskach służbowych oraz wręczył pamiątkowe ryngrafy. Na zakończenie mjr Leżoń oraz st. chor. szt. Kopeć podziękowali wszystkim zebranym za wspólną służbę i pracę, po czym dokonali wpisu do księgi pamiątkowej.


Major Janusz Leżoń służbę wojskową rozpoczął w 1994 roku jako podchorąży w CSWL, a następnie WSO im. S. Czarnieckiego we Wrocławiu. Po jej zakończeniu w 1998 roku został wyznaczony na pierwsze stanowisko służbowe w 1 batalionie czołgów w Żurawicy, gdzie nieprzerwanie służył do chwili obecnej. Mjr Leżoń zdobywał kolejne awanse zawodowe pełniąc obowiązki dowódcy plutonu czołgów, dowódcy kompanii czołgów, szefa sztabu oraz zastępcy dowódcy batalionu – szefa sztabu. Dwukrotnie uczestniczył w misjach poza granicami kraju w ramach Polskiego Kontyngentu Wojskowego KFOR w Kosowie. Od 8 maja 2017 r. zgodnie z decyzją Ministra Obrony Narodowej obejmie stanowisko dowódcy batalionu obrony terytorialnej w Rzeszowie.


St.chor.szt. Robert Kopeć z wojskiem związany jest od 1990 roku. W ciągu swojej ponad 26 letniej służby wojskowej zasilał szeregi min. 14pz, 4bz, 14 bdow, p-ubsp. Od 2010 roku na stałe związał się z jednostką w Żurawicy, obejmując stanowisko technika kompanii dowodzenia. W czasie swojej służby wojskowej czterokrotnie uczestniczył w misjach poza granicami kraju w Kosowie. Z dniem 8 maja 2017 roku obejmie stanowisko kierownika działu remontu pojazdów mechanicznych w 3 Regionalnej Bazie Logistycznej.p. Edyta Kaszuba


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych