1 batalion czołgów w Żurawicy
Dowódca 1 bcz

DOWÓDCA

1 batalionu czołgów

im płk. Józefa KOCZWARY

 ppłk. dypl. Wiesław SZCZEPANKIEWICZ

 

 
 

     ppłk dypl. Wiesław SZCZEPANKIEWICZ  urodził się 19 września 1963 r. w Wolbromiu. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Pancernych w Poznaniu, którą ukończył w roku 1986 jako podporucznik. Zawodową służbę wojskową rozpoczął w 25 pułku zmechanizowanym w Opolu na stanowisku dowódcy plutonu. Przez następne 29 lat zawodowej służby wojskowej pełnił obowiązki służbowe na wielu stanowiskach służbowych, w tym jako dowódca kompanii, szef sekcji rozpoznawczej, zastępca dowódcy batalionu i zastępca szefa sztabu brygady. W latach 1992 – 1994 studiował w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie na kierunku dowódczo - sztabowym wojsk lądowych, gdzie uzyskał tytuł oficera dyplomowanego. Ponadto w 2011 r. ukończył studia podyplomowe w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie na wydziale Bezpieczeństwa Narodowego w zakresie zarządzania kryzysowego. W latach 2006 – 2007 brał udział w misji poza granicami kraju w PKW IRAK na stanowisku specjalisty /G-4/. W październiku 2014 roku został wyznaczony Rozkazem Personalnym Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych Nr 96 z dnia 03 września 2014 r. na Stanowisko Dowódcy Batalionu z równoczesnym mianowaniem na stopień podpułkownika. 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych