1 batalion czołgów w Żurawicy
Skargi i wnioski

 

 § 8.1 Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania. (Rozp. Rady Min. z dnia 08.01.2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków – Dz.U. 2002, Nr 5, poz. 46).Prawo do powszechnego składania skarg, wniosków i petycji jest instytucją konstytucyjną. Stanowi o tym art. 63 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997r.
      Organizację, tryb przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg, wniosków i petycji reguluje: 

 

 

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych